ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΠΙΝΑ, ALPINA PAINTS INDUSTRY

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΠΙΝΑ 

Στόκος & Κόλλες

Στόκος 'Stocoacryl'

Ακρυλικός στόκος οικοδομών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Γεμίζει σωστά, τρίβεται εύκολα και δίνει λείες επιφάνειες.

Συσκευασίες: 400gr (κιβωτιο 36 τμχ), 800gr (κιβωτιο 18 τμχ), 4kg

Κόλλα Επιπλοποιείας 'alpikol'

Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως με άριστες μηχανικές και συγκολλητικές ιδιότητες. Για κάθε τύπο ξύλου (μαλακά-σκληρά). Στο στέγνωμά της γίνεται διαφανής.

Συσκευασίες: 900gr (κιβωτιο 12 τμχ), 4kg

 

Μεθυλοκυτταρίνη 'Tylose 4000'

Κόλλα για υδρόχρωμα και στόκους σπατουλαρίσματος.

Συσκευασίες: 20kg

 

Μεθυλοκυτταρίνη 15000

Κόλλα για υδρόχρωμα και στόκους σπατουλαρίσματος.

Συσκευασίες: 25kg