ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΠΙΝΑ, ALPINA PAINTS INDUSTRY

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΠΙΝΑ

Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώματα Οικοδομών

Πλαστικό 'Alpina'
Ακρυλικό
Ακρυλικό Σιλικονούχο
Υδρόχρωμα
Ρελιέφ
Γραμμωτό
Μονωτικό Ταράτσας
Μονωτικό Τοίχων 'Extra Elastic'
Αντιμουχλικό 'mould stop'

Βερνικοχρώματα

Βερνίκι Πέτρας 'alpistone'
Χρώμα Διαγράμμισης
Ριπολίνη
Ριπολίνη Νερού 'alpilac'
Ντουκόχρωμα 'alpimetal'
Αντισκωριακό 'only one'
Αλουμινόχρωμα 'aluminium'

Υποστρώματα & Αστάρια

Αστάρι Μετάλλων 'alpirust', για απευθείας στη σκουριά
Ταχυστέγνωτο Αστάρι Μετάλλων 'fast primer'
Ασταρόχρωμα σασί 'chassis coat'
Βελατούρα νεφτιού
Βελατούρα Νερού
Αστάρι Νεφτιού 'Alpidur'
Αστάρι Πλαστικού
Αστάρι Νερού
Πρώτη Ύλη
Οικοδομική Ρητίνη 'beton resin'

Στόκος & Κόλλες

Στόκος 'Stocoacryl'
Κόλλα Επιπλοποιείας 'alpikol'
  Μεθυλοκυτταρίνη 'Tylose 4000'
  Μεθυλοκυτταρίνη 15000
Πιστοποιητικό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2001 H διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας έχει αξιολογηθεί από την TUV CERT και έχει αποκτήσει το Πιστοποιητικό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2001
Χαμηλά ποσοστά ΠΟΕ (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων) Τα προϊόντα μας φέρουν το σήμα 'Lower VOC' που σημαίνει οτι είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη καθώς περιέχουν χαμηλά ποσοστά ΠΟΕ (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων)