ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΠΙΝΑ, ALPINA PAINTS INDUSTRY

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΠΙΝΑ

Φωτογραφία του εργοστασίου μας

Αεροφωτογραφία του εργοστασίου μας

Φωτογραφίες του εργοστασίου μας στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Η Βιομηχανία Οικοδομικών και Βιομηχανικών Χρωμάτων 'ΑLΡΙΝΑ'

κατάφερε να καθιερωθεί ως μια από τις πιο αξιόπιστες εταιριες του χώρου στηριζόμενη στην σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Η σημερινή εικόνα της εταιρίας:

  • Ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής 3000τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης.
  • Συνεχείς επεκτάσεις και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.
  • Αυτοματοπoίηση παραγωγής με στόχο αύξηση της ποιότητας και μείωσης του κόστους.
  • Συνεχής χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων.

H εταιρία έχει αξιολογηθεί από την TUV CERT και έχει αποκτήσει το Πιστοποιητικό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2001:

Πιστοποιητικό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2001

Τα προϊόντα μας φέρουν το σήμα "Lower VOC" που σημαίνει οτι είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη καθώς περιέχουν χαμηλά ποσοστά ΠΟΕ (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων):

Χαμηλά ποσοστά ΠΟΕ (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων)

Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας καλύπτοντας ήδη μεγάλο μέρος του Ελλαδικού χώρου, επεκτείνεται σταθερά σε Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη με παράλληλη συμμετοχή σε διεθνεις εκθέσεις.