ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΠΙΝΑ, ALPINA PAINTS INDUSTRY

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΠΙΝΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ALPINA

Α. Πάνος – Δ. Μαντζος Ο.Ε.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 57022, Τ.Θ. 180

Τηλ.: ++30 2310.795.428

Fax: ++30 2310.795.429

alpina@alpina-paint.gr

Χάρτης

Χάρτης