ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΠΙΝΑ, ALPINA PAINTS INDUSTRY

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΠΙΝΑ

Βεντάλια χρωμάτων ΑΛΠΙΝΑ

Η βιομηχανία χρωμάτων ΑΛΠΙΝΑ (ALPINA) εφαρμόζει το σύστημα χρωμοσυνθέσεων colourSystem που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή χιλιάδων αποχρώσεων και σας επιτρέπει να επιλεξετε μέσα από μια τεράστια γκάμα χρωμάτων.

Παραγωγή ειδικών αποχρώσεων εκτός χρωματολογίου και δειγματισμός χρωμάτων γίνονται δεκτά σε περίπτωση μεγάλων παραγγελιών.